Duben 2012

Piráti z Karibiku 5. díl??

2. dubna 2012 v 21:33 | Kapitánka Jackie |  Informace pro piráty
Tento článek píši v reakci na podobný příspěvek na nejmenovaném blogu, jehož komentáře mi celkem zvedly mandle. Jsem si velmi dobře vědoma klesající tendence formální kvality Pirátů. Kdybych to měla brát takto, jsem pro čtvrtý díl jako konečný výtvor série.
To, co mě znepokojilo, byl častý výskyt názoru, že by další Piráti vzniknout neměli, protože je Johnny (tedy Jack) starý.

Tohle neberu. Copak nestárneme všichni? Byla jsem opravdu zaskočena, kolika lidem vadí zvyšující se Jackův věk. Mně se každá jeho vráska navíc líbí. Jde o další zápis v jeho životním příběhu.
To, že někoho už nebaví Jackovi výstupy, přijímám, nejsem sice ten případ, ale vím, že lidé s podobným chováním některé své soukmenovce časem unaví. Je totiž potřeba být neustále bdělý k tomu, aby bylo možno takového člověka přijmout a reagovat na něj. Když ho to unavuje, jediné co mu zbývá je být apatický.
Ale opravdu se těším, až mi jednou moji přátelé nebo děti řeknou: "Hele víš, už bys neměla fakt chodit do práce. Tvůj věk už je na tobě opravdu znát, když jsem tě poznal před dvaceti lety, no je to rozdíl. Radši se zahrabej pod zem. Už se nám nesnaž dělat mámu."

Takový náhled na svět počítající věk a vrásky, mě dokáže opravdu vytočit do ruda obecně. A to je dneska opravdu moderní. Pro mě je Johnny (Jack) s přibývajícím věkem hezčí a hezčí. Jasně, pryč je čistě fyzická krása slaďoučkého mladíčka z detektivky Jump Street, ale sakra, mě nijak nechybí. Stává se z ní krása nová, nevím jak ji nazvat. Není pro ni jméno, pro každého je jiná, každý ji vidí jinak nebo vůbec.

Raději se podívám do tváře člověku, který něco prožil a kterého se můžu na ledacos zeptat a dostane se mi jiné odpovědi, než "Pls, co děláš, lol."

Nechci, aby se z Pirátů stal filmový brak. Když další díly nevzniknou, budu ráda, pokud ano budu ráda pro onu nedefinovatelnou krásu. A ano přiznávám, jsem na starší.

Kapitán Teague Sparrow

2. dubna 2012 v 20:58 | Kapitánka Jackie |  Kapitán Teague Sparrow
Článek pro všechny fanoušky, zejména pak ale pro ty, kteří vnímají Piráty z Karibiku jinak, než jen jako kasovní trhák vyžadující popkorn.

To jediné, co o něm víme, je nabídnuto v několika málo minutách, během kterých se nám tento multikulturní duch prezentuje před kamerou během třetích a čtvrtých Pirátů z Karibiku. Je to opravdu málo pro relevantní a faktický článek o této velmi zajímavé osobnosti. Na druhou stranu tato absence faktů nabízí prostor pro teorie o strážci Parlay a také o jeho vztahu k synovi, ze kterého je možno vycházet při rekonstrukci charakteru Teagueho (Teagueka) Sparrowa.

Jack je samostatný a přes svou srdečnou povahu si od lidí udržuje odstup, což možno myslet přeneseně i doslova. Mezi ním a lidmi kolem něj je vždy dostatečný prostor. Dokud ho nepoznáte blíže, narážíte na cynickou stránku jeho osobnosti, přesněji řečeno obal, kterým se chrání před případným zklamáním a zbytečnými citovými dilematy (fanouškům netřeba říkat, že se mu to nedaří) a právě v tomhle vidím vzorec.

V jednom rozhovoru se Johnny vyjádřil přibližně takto: "Vztah Teagueka a Jacka je opravdu komplikovaným vztahem otce a syna. Teague je člověk, který vás nejdříve zastřelí, až pak obejme."

V reakci na tuto otcovu výchovu se Jack chová k lidem kolem sebe. Ke každému přistupuje jako k potencionálnímu původci zrady. Nakonec však zvítězí jeho sklon mít rád lidi, či lenost je nenávidět, čímž se podle mého názoru od otce liší. Je to na jednu stranu velmi sympatická stránka jeho osobnosti pro lidi okolo, ovšem svízelná pro něj, protože zrada přišla prozatím naprosto ode všech, se kterými se setkal před našim zrakem.

To co víme o Teaguekovi se dá shrnout. Je strážcem zákoníku Parlay a je otcem Jacka Sparrova. To ostatní si člověk musí odvodit pozorováním těch několika výše zmíněných minut nebo se pokusit hádat. O to se pokouším já.
Kapitán Teague Sparrow na mě působí tvrdě, místy až bez emočně ve vztahu k okolnímu dění. Jeho reakce jsou výstižné, ale velmi dobře řízené a mířené. Jedná účelově s velkým důrazem na zákony a pravidla (myslím tím Parlay). Vítězí u něj povinnost nikoliv citová intuice. Další bod, ve kterém se rozchází se svým synem. Ve scéně sněmu ve třetím díle je jasné, že je respektovaný a ačkoliv ho z přítomných, kromě Jacka nikdo nezná osobně, div se nepřetrhnout ztichnout, když Teague předvede svůj jako vždy neafektovaný ovšem výstižný projev nesouhlasu.

Zákoník Parlay se ve své psané podobě musí dědit po linii rodiny Sparrow už dlouho. Většina pirátů neumí číst ani psát a k námořnictví přistupují z hlediska praxe, rozhodnou se nebo nemají na výběr a stanou se mořskými vyhnanci.
Teague i Jack číst, psát umějí, troufám si tvrdit ve více jazycích. Sám zákoník nebude jen v jednom jazyce, jelikož je výsledkem mnohaleté spolupráce a doplňování. V odkazu na třetí díl mě napadá latina jako jeden z možných jazyků, což by sedělo. V době, kdy zákoník vznikal, vzdělanci vycházeli z duchovních řad a tam byla latina podmínkou. Cítím, že Jack umí zákoník po stránkách zpaměti, o což se postaral Teague.
Jackova námořní kariéra není jen sledem zkušeností, ale také studia. Dokazuje to jeho profesionální epizodní zaměstnání u Východoindické společnosti. Sloužil přímo pod Beckettem, což chtělo kvalifikaci a předchozí profesionální přípravu. Pokud dělal lodivoda, pak je to bez diskuze. V druhém díle Jack vypočítává polohu Perly na moři, protože mu nefunguje kompas. To chce umět počítat, převádět prostor na mapu, vyznat se v ní a vědět, kam se dívám na obloze. V prvním díle dokonce pouhým pohledem odhadne přicházející počasí. Po delší době tohle zvládne námořník sám o sobě, ale s takovou přesností nejde jen o odhad.
I v tomhle má prsty Teague a to zcela bez pochyb. Proto jsem si položila otázku, kde se bere v rodině dědičného námořního řemesla takové vzdělání?

Původ této rodiny vidím mezi prvními kolonisty, kteří připluli do Nového světa spolu s Kryštofem Kolumbem. Kdybych chtěla odvozovat linii od samotného Kolumba, vysvětlila bych tím ono klasické vzdělání (jelikož Kolumbus byl "vyučený" Ital z Janova) a nadání pro námořnictví vůbec, beztmářskou troufalost objevovat nové a neznámé věci ve stylu kamikadze, protože přesně to pokus o objevení Ameriky pro Evropu byl.

Jméno Teague je indiánského původu. Kolonisté se smísili s domorodým obyvatelstvem (ta část, která se vrátila, přinesla do Evropy syfilis). Vrstva, která zůstala v oblasti Karibiku vytvořila novou skupinu lidí, která ve velkém nesla evropské dědictví, ovšem jejich základem a domovem se navždy stala střední Amerika.

Tato skupina se však po příchodu nové vlny španělských kolonistů (s posláním "šířit pravou víru") postavila do opozice těmto kulturně přijatelným lidem, aby tak ochránila sama sebe před převychováním. Její příslušníci dostali nálepku piráti a byli donuceni vytvořit si vlastní izolovaný svět, ve kterém přežijí. Nasávali okolní kulturu, ale ven pouštěli jen něco. Jako výsledek snahy o harmonizaci se mi jeví právě zákoník Parlay. Za dvě staletí přežili z opoziční skupiny jen ti opravdu nejpřizpůsobivější a nejhouževnatější - linie Sparrow.

Teague i Jack mají typické znaky mesticů (míšenců bělocha a "rudé rasy"), mají výrazně multikulturní image se silně indiánskými prvky (tetování..dokonce i vysušená hlava manželky, kterou nosí Teague u sebe je typickým zvykem středoamerických indiánů).

Teague je tedy stará škola. Drží se tradic, pro které neváhá bez mrknutí oka zabít, čehož jsme byli svědky při schůzi sněmu. Takříkajíc "účel světí prostředky". Tento aspekt uvažování také odkazuje na především aztéckou odnož původních obyvatel latinské Ameriky. Pro zachování řádu se nerozpakovali obětovat lidi z vlastních řad. Rituální obětování pro ně bylo "liturgickou" součástí roku. Otázky morálky a citu nebyly pokládány, protože neexistovaly.

Rod Sparrow tvoří nárazník mezi nově přicházející kulturou z celého světa a původní kulturou v Karibiku. Jeho úkolem je smísit ji v takovém poměru, aby bylo vše v rovnováze ve společnosti obrovského množství ras a ideologických názorů. Skutečnost, která komplikuje situaci, je ta, že příslušníci rodu jsou počítáni po jednotlivcích, nikoliv desítkách, či větších jednotkách.

Proto ta uzavřenost a vyloučenost Jacka ze společnosti. Teague, jako typický produkt systému byl vychován k přežití ve tvrdém světě, nikoliv k tomu, aby měl ohledy a byl dobrým přítelem. Podává pomocnou ruku, když jde o vyšší účel. Proto se zúčastnil konečné bitvy v zátoce. Předpokládám, že nemá rád dotazy typu: Proč to tak je?? Není to jinak?? Zpochybňují zákoník. Nad těmi se Jack pozastavuje často.
Otec synovi předal své vědomosti, zásady a také určité vzorce svého chování. Jack je představitel rodu pro 18. století, zatímco jeho děd a z části otec se museli vypořádávat s fanatickými a afektovanými Španěly, Jack stojí svou osobou proti chladným a rezervovaným Angličanům. V krutosti si ovšem nezadají se Španěly.
Dostává se do konfliktu sám se sebou. Není zpátečničky myslící člověk a chtěl by jednoduše žít a nechat žít. Takový demokratismus ovšem mezi tak rozdílnými skupinami lidí nelze uplatňovat. Přidejte k tomu imperialismus Anglie a skončí to na sněmu v Zátoce Vraků. Jeho přístup nezapadá do vzorce, pouze z něj vychází. Jeho etapa práce pro Východoindickou společnost je pro mě důkazem snahy najít tu správnou cestu spolupráce, než mu došlo, že ji od Anglie jako velmoci ovládající půlku světa nelze očekávat.

Z filmu je nepochybné, že ačkoliv nevydrží na jednom místě stejně jako otec, ale miluje Karibik svým kouzelným způsobem, jakým obvykle člověk miluje domovinu. Zná všechny příběhy, které se k němu váží. Velmi mu v jejich zachování pomáhá jeho první důstojník, který moc rád vypravuje jeho příběhy. Umí si hrát na svém písečku a bádá dál.

Pohybuje se na hraně. Pořád volí mezi svou temnotou, ve které uvažuje "za účelem" a světlou stranou. Začíná v temnotě, ale nakonec se vždy rozhodne jít za světlem. A pak už jen odpouští lidem, kteří ho zaženou zpět do temnoty, jelikož dobrý skutek je po zásluze zrazen ať už Elizabeth, Barbossou nebo Gibsem, možno pokračovat.

Podle mě má stejné problémy za sebou i se svým otcem. Teague ho nesmírně ovlivnil a mnohokrát zradil ve své roli otce, heslo "Člověk může, nebo je donucen" se na něm podepsalo, ovšem otcova absence citu, schopnosti "mít rád" je staví proti sobě.
Naopak synova neschopnost "douvažovat za účelem" je svádí znovu a znovu dohromady. Přesevše, co mezi nimi proběhlo a o čem se můžeme jen dohadovat, má otce rád. Stůl, který je mezi nimi v Londýně, vystihuje opatrnost a zkušenosti obou karibských lordů, nicméně Jackova nechuť nenávidět člověka dlouhou dobu umožňuje setkání.
Syn se zpětně podepisuje na otci. Teague není schopen projevit silný afekt, ale na jeho tváři se v přítomnosti Jacka usídlí zvláštní úsměv jakoby převzatý z tváře syna. Díky němu je otec v Londýně přítomen.

Kdo ví. Třeba Jack svou rodinu, pokud nějaká je a my se s ní setkáme, naučí novému zákoníku, tomu, který stále hledá, nachází a ztrácí, aby ho znovu nacházel.


Pokud bude chtít někdo kopírovat, tak pouze se zdrojem!!!